پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (23), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (119-133)

عنوان : ( بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , محمدمهدی زنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به حجم روزافزون مواد و زباله های شهری به ویژه نخاله های حاصل از تخریب ساختمانها و بافتهای فرسوده شهری، مشکلات فراوانی را در شهرهای بزرگ بوجود آورده است. مشکلات زیست محیطی که در اثر دفع غیر اصولی و غیر فنی این مصالح پدید آورده، توجه محققین در راستای بازیافت این مواد را به خود جلب نموده است. آمارهای موجود از ترکیب نخاله های ساختمانی شهرهای بزرگ ایران نشان می دهد که آجر و ملات ماسه سیمان/بتن دو ماده اصلی تشکیل دهنده نخاله های ساختمانی هستند. در تحقیق حاضر امکان بازیافت این مصالح و به کاربردن آنها به طور مستقیم و یا پس از بهسازی و تثبیت، در لایه های روسازی راه و یا زیراساس مورد بررسی واقع شده است. در این راستا ابتدا آزمایشات وسیع فیزیکی و مکانیکی روی آجر، ملات ماسه سیمان و یا ترکیباتی از دو ماده انجام پذیرفت. نتایج آزمایشات بیانگر قابل استفاده بودن این مصالح در زیر اساس و در راه های درجه دو هستند. به منظور افزایش کیفیت این مصالح، دو روش مورد استفاده قرار گرفته است. در روش اول با جایگزینی مصالح با مصالح مرغوب افزایش CBR و در روش دوم با افزودن سیمان با درصدهای مختلف به مصالح بازیافتی مقاومت فشاری این مواد بررسی شده است. آزمایشات تکمیلی بیانگر افزایش کیفیت و قابل استفاده بودن این مصالح در لایه-های راهسازی است

کلمات کلیدی

, نخاله های ساختمانی, بازیافت, لایه های روسازی راه, , بهسازی, تثبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020515,
author = {بلوری بزاز, جعفر and زنجانی, محمدمهدی},
title = {بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی},
journal = {پژوهشنامه حمل و نقل},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-3459},
pages = {119--133},
numpages = {14},
keywords = {نخاله های ساختمانی، بازیافت، لایه های روسازی راه، ، بهسازی، تثبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A زنجانی, محمدمهدی
%J پژوهشنامه حمل و نقل
%@ 1735-3459
%D 2010

[Download]