چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-11-02

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز )

نویسندگان: اکبر شاهسوند , شهلا خدابخش اقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدود 10 تا 15 % ترکیبات BTX موجود در گاز ترش به گاز ورودی به واحد بازیافت گوگرد منتقل می شوند این ترکیبات به دلیل عدم تجزیه در کوره ی کلاوس باعث مسموم شدن کاتالیست های واحد کلاوس می شوند . این پدیده باعث کاهش بازیافت گوگرد به زیر 85 % می گردد و بدین ترتیب روزانه مقدار عظیمی از گوگرد به صورت دی اکسید گوگرد ویا سولفید هیدروژن وارد محیط زیست می شود. این گازها از مهمترین گازهای آلوده کننده محیط زیست هستند. هستند که بسیار سمی می باشند و در تشکیل مه دود وذرات ثانویه در جو شرکت می کنند. با توجه به مطالعات و شرایط عملیاتی فرایند کلاوس، فرایند بهینه برای حذف این ترکیبات فرایند جذب سطحی می باشد. در این مقاله یک مدل ریاضی برای بسترهای جذب ارائه شده شبیه سازی شده و نتایج مقایسه Aspen Adsim و MATLAB گردیده است. این مدل با نرم افزار چک شده است.

کلمات کلیدی

, گاز اسیدی, گوگرد , کلاوس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020516,
author = {شاهسوند, اکبر and خدابخش اقدم, شهلا},
title = {مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز},
booktitle = {چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گاز اسیدی، گوگرد ، کلاوس، ترکیباتBTX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز
%A شاهسوند, اکبر
%A خدابخش اقدم, شهلا
%J چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]