اولین سمینار ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی , 2004-07-06

عنوان : ( نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی )

نویسندگان: اکبر شاهسوند , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی

کلمات کلیدی

, نانوتکنولوژی, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020533,
author = {شاهسوند, اکبر and احمدپور, علی},
title = {نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی},
booktitle = {اولین سمینار ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوتکنولوژی،محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی
%A شاهسوند, اکبر
%A احمدپور, علی
%J اولین سمینار ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی
%D 2004

[Download]