افق دانش, سال (2005-4)

عنوان : بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در شير پاستوريزه شهرستان گناباد ( بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد )

نویسندگان: حسين مختاريان دلويي , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد

کلمات کلیدی

بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102055,
author = {حسين مختاريان دلويي and محسن زاده, محمد},
title = {بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در شير پاستوريزه شهرستان گناباد},
journal = {افق دانش},
year = {2005},
month = {April},
issn = {1735-1855},
keywords = {بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در شير پاستوريزه شهرستان گناباد
%A حسين مختاريان دلويي
%A محسن زاده, محمد
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2005

[Download]