نقش مشاوره در بهداشت روانی دانشجویان , 2000-06-14

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

, عزت نفس , دانشجو, دختر, پزشکی, ادبیات فارسی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد , فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020557,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد},
booktitle = {نقش مشاوره در بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2000},
location = {کردستان, ايران},
keywords = {عزت نفس ،دانشجو، دختر، پزشکی،ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J نقش مشاوره در بهداشت روانی دانشجویان
%D 2000

[Download]