هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28

عنوان : ( تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , اکبر شاهسوند , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده

کلمات کلیدی

, تخلیه, بستر پرشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020558,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and شاهسوند, اکبر and احمدپور, علی},
title = {تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخلیه،بستر پرشده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A شاهسوند, اکبر
%A احمدپور, علی
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2002

[Download]