همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت )

نویسندگان: سمیه شهری , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت

کلمات کلیدی

, کتامین, بیهوشی های مکرر, فرمالین, رسپتور NMDA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020564,
author = {شهری, سمیه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کتامین، بیهوشی های مکرر، فرمالین، رسپتور NMDA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت
%A شهری, سمیه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]