همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت )

نویسندگان: سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت

کلمات کلیدی

, قشر پیش پیشانی, انسولین, حافظه کاری, ماز 8
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020565,
author = {بهرام زاده زوارم, سعیده and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and فریدونی, مسعود},
title = {بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {قشر پیش پیشانی، انسولین، حافظه کاری، ماز 8},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت
%A بهرام زاده زوارم, سعیده
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A فریدونی, مسعود
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]