نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( بهینه سازی ساختار و اندازه قابها ی با اتصالات صلب با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها )

نویسندگان: علیرضا حسن زاده طاهری , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی سازه های گسسته تا کنون با استفاده از روشهای مختلفی صورت گرفته است. گروه عمده ای از سازه های کاربردی به نام قابها وجود دارند که در آنها پیکربندی سازه مشخص است و تنها اندازه ی اجزای قاب متغیرهای طراحی هستند. یکی از روشهایی که تاکنون برای حل این مسایل مورد استفاده قرار گرفته است روشی به نام بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) است. با حذف تدریجی مصالح ناکارامد از یک سازه، شکل سازه به سمت شکل بهینه حرکت می کند که این فرایند اساس روش بهینه سازی تکاملی سازه ها را تشکیل میدهد. پیدا کردن ترکیب مناسب اندازه ی اجزای قاب که برخی از اهداف بهینگی را تحت بارگذاری های منفرد یا چند نیرویی فراهم کند هدف این مقاله است. در مسایل بهینه سازی قابها قیود مختلفی از جمله تنش، کمانش، سفتی و فرکانس می توانند برای مسأله وجود داشته باشند که در این پژوهش بهینه سازی قابها با قید تنش صورت گرفته است. در تحقیق حاضر از الگوریتم ESO برای بهینه سازی ترکیبی اندازه و ساختار قابهای با اتصالات صلب استفاده شده است. نتایج، کارآمدی روش ESO در مسایل بهینه سازی قابها را نشان میدهند.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی تکاملی, قاب, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020568,
author = {حسن زاده طاهری, علیرضا and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه سازی ساختار و اندازه قابها ی با اتصالات صلب با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بهینه سازی تکاملی، قاب، بهینه سازی اندازه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی ساختار و اندازه قابها ی با اتصالات صلب با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها
%A حسن زاده طاهری, علیرضا
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]