اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , مهدی شنبدی , مجید بنی ادم , احمد امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر نانوله کربنی چند جداره پراکنده شده در آب دیونیزه به طول متسط 10 میکرومتر و قطر متوسط 15 نانومتر بر بازده انتقال حرارت در یک ترموسیفون بسته دو فازی در شرایط عملیاتی معین مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در ترموسیفون ساخته شده به ترتیب با قطر، طول و نسبت پر شدن ثابت، 2 سانتیمتر، 45 سانتیمتر و 60% انجام شده است. در این مطالعه، بازده انتقال حرارتی نانوسیال در توان های ورودی مختلف و تغییرات دما نسبت به مکان قرارگیری نشانگرهای دما مورد بررسی قرار گرفته است. در توان های ورودی پایین افزایش ناگهانی بازده انتقال حرارت به وضوح به چشم می خورد به طوری که نانوسیال با غلظت 0.2% وزنی تا 9.8% بازده را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, نانولوله کربنی, نانوسیال, ترموسیفون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020569,
author = {زینالی هریس, سعید and شنبدی, مهدی and بنی ادم, مجید and امیری, احمد},
title = {بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {نانولوله کربنی، نانوسیال، ترموسیفون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی
%A زینالی هریس, سعید
%A شنبدی, مهدی
%A بنی ادم, مجید
%A امیری, احمد
%J اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
%D 2011

[Download]