همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران - ساری , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی )

نویسندگان: علی محمد اسعدی , اصغر خوشنودیزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت گیاهان دارویی بومی کشور و یا گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی ایران از لحاظ عوامل مختلف محیطی و غیر محیطی که در استقرار و بهره گیری هر چه بیشتر از عرصه مراتع دخیل هستند، جهت بررسی امکان کشت و تولید آنها در سطوح وسیع جزء اولین گامهایی است که می تواند برای تولید انبوه این گیاهان برداشته شود. مطالعات بوم شناختی از جمله تحقیقات کاربردی و بنیادی در مدیریت استفاده از گیاهان است. زرین گیاه با نام علمی Dracocephalum kotschyi یکی از گیاهان دارویی و معطر است که از آن در کاهش تب، درد مفاصل و روماتیسم و بعنوان ضد‌التهاب و التیام‌دهنده زخم استفاده می‌شود. در برگهای آن ترکیبی به نام Spinal-z وجود دارد که در درمان سرطان کاربرد دارد. این تحقیق به منظور بررسی نیازهای اکولوژیکی این گونه دارویی در رویشگاه های خراسان شمالی و معرفی آن برای اهلی کردن و کشت انبوه در اراضی زراعی و استفاده در صنایع دارویی انجام شد. مشخصات اقلیمی، زمین شناسی، تیپ رویشگاه، گیاهان همراه، اندازه گیری متغیرهای رویشی و تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک برای گیاه در رویشگاه آن انجام گرفت. نتایج نشان داد تیپ رویشگاه چای چوپان- علف بره است و بیش از 58 گونه گیاهی همراه این گونه دیده می‌شود با توجه به پراکنش این گیاه در شیب جهت های شمالی و شمال غربی، حضور این گونه می تواند متأثر از میزان رطوبت موجود درخاک بوده باشد که به دلیل کاهش زاویه تابش نور خورشید و حرارت کمتر خاک و محیط، بیشتر در خاک باقی مانده است. میانگین پوشش تاجی و تراکم زرین گیاه در منطقه به ترتیب 122/0 درصد و 361 بوته در هکتار بود. این گونه در خاکهای بسیار کم عمق با بافت لومی و واکنش قلیایی و در اقلیم نیمه خشک سرد با بارندگی متوسط سالیانه 320 میلی متر و دمای متوسط سالیانه 22/10 درجه سانتی گراد رویش مناسبی دارد.

کلمات کلیدی

, نیازهای اکولوژیکی, زرین گیاه, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020573,
author = {اسعدی, علی محمد and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران - ساری},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {نیازهای اکولوژیکی، زرین گیاه، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی
%A اسعدی, علی محمد
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران - ساری
%D 2011

[Download]