تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ , 2008-01-01

عنوان : ( سهم دهقانان و دبیران در انتقال میراث ایران به جهان اسلام )

نویسندگان: عبداله همتی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سهم دهقانان و دبیران در انتقال میراث ایران به جهان اسلام

کلمات کلیدی

, دهقانان , دبیران , میراث ایران , جهان اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020576,
author = {همتی گلیان, عبداله},
title = {سهم دهقانان و دبیران در انتقال میراث ایران به جهان اسلام},
booktitle = {تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دهقانان - دبیران - میراث ایران - جهان اسلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سهم دهقانان و دبیران در انتقال میراث ایران به جهان اسلام
%A همتی گلیان, عبداله
%J تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ
%D 2008

[Download]