شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید )

نویسندگان: روشنک عرفانیان سلیم , محمود ذکائی , آذر نوش جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید

کلمات کلیدی

میدان های مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020597,
author = {روشنک عرفانیان سلیم and ذکائی, محمود and آذر نوش جعفری},
title = {بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میدان های مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید
%A روشنک عرفانیان سلیم
%A ذکائی, محمود
%A آذر نوش جعفری
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]