شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا )

نویسندگان: فاطمه مسعودی خراسانی , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا

کلمات کلیدی

بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020600,
author = {فاطمه مسعودی خراسانی and ذکائی, محمود},
title = {بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات شدت میدانهای مغناطیسی مختلف بر برخی صفات تشریحی ریشه گیاه کلزا
%A فاطمه مسعودی خراسانی
%A ذکائی, محمود
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]