شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان )

نویسندگان: دریه امیری مقدم , جواد قریش الحسینی , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان

کلمات کلیدی

مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020601,
author = {امیری مقدم, دریه and قریش الحسینی, جواد and ذکائی, محمود},
title = {مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان
%A امیری مقدم, دریه
%A قریش الحسینی, جواد
%A ذکائی, محمود
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]