شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران )

نویسندگان: زهرا فتحی , آذر نوش جعفری , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران

کلمات کلیدی

تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020603,
author = {زهرا فتحی and آذر نوش جعفری and ذکائی, محمود},
title = {تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران
%A زهرا فتحی
%A آذر نوش جعفری
%A ذکائی, محمود
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]