همایش سالانه ی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی , 2007-10-23

عنوان : ( جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله نگلاهی می اندازد به نظریه ی ادب که از سوی براون و لوینسون در سال 1987 ارایه شده است و بر پایه ی این نظریه می کوشد بازتاب نظریه ی ادب در تاریخ بیهقی را بررسی کند.

کلمات کلیدی

نظریه ی ادب؛ گفتمان مؤدبانه؛ عناوین و القاب احترام آمیز؛ خوار خویشتنی؛ نثر فارسی سده پنجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020618,
author = {غضنفری, محمد},
title = {جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی},
booktitle = {همایش سالانه ی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی},
year = {2007},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {نظریه ی ادب؛ گفتمان مؤدبانه؛ عناوین و القاب احترام آمیز؛ خوار خویشتنی؛ نثر فارسی سده پنجم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی
%A غضنفری, محمد
%J همایش سالانه ی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
%D 2007

[Download]