همایش نقد و بررسی ادبیات تطبیقی , 2006-05-01

عنوان : ( گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی )

نویسندگان: محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به پیدایش و تکامل طنز اجتماعی-سیاسی در ایران، به منزله ی یک نوع ادبی مستقل در ادبیات فارسی، در آستانه ی نهضت مشروطیت و پس از آن می‌پردازد. سپس ساختار صوری طنز سیاسی-اجتماعی معاصر فارسی از نظر کاربرد آرایه های کلامی مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از هر یک در جای خود داده شده است.

کلمات کلیدی

طنز و مطایبه؛ ادبیات بیداری مشروطیت؛ مقایسه طنز سیاسی فارسی با نثر مطایبه آمیز انگلیسی؛ گفتمان طنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020619,
author = {غضنفری, محمد},
title = {گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی},
booktitle = {همایش نقد و بررسی ادبیات تطبیقی},
year = {2006},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {طنز و مطایبه؛ ادبیات بیداری مشروطیت؛ مقایسه طنز سیاسی فارسی با نثر مطایبه آمیز انگلیسی؛ گفتمان طنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی
%A غضنفری, محمد
%J همایش نقد و بررسی ادبیات تطبیقی
%D 2006

[Download]