پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک , 2007-03-22

عنوان : تحليل ارتعاشات تير تيموشنکو دارای ترک باز لبه ای ( تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای )

نویسندگان: مجتبی صادقیان , مهدی رضائی فریمانی , حمید اختراعی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هنگامی که یک موج تغییر شکل در داخل تیر منتشر شود وجود هر ناپیوستگی در مسیر حرکت موج می‌تواند حرکت موج را مختل نماید. از محلی که حرکت موج توسط مانعی محدود شود بخشی از موج انتقال و قسمتی انعکاس می‌یابد. در این مقاله ماتریسهای انتقال و انعکاس برای انواع مختلفی از ناپیوستگی‌‌ها مانند ترک, مرز یا تغییر در سطح مقطع برای یک تیر تیموشنکو تحت بار محوری بدست آمده و از آنها در تحلیل ارتعاشات آزاد تیر استفاده شده است.. کلمات کلیدی- تیر تیموشنکو، ترک، فرکانس طبیعی، تحلیل ماتریسی، راه حل موج

کلمات کلیدی

, تیر تیموشنکو, ترک , فرکانس طبیعی, تحلیل ماتریسی, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102062,
author = {صادقیان, مجتبی and رضائی فریمانی, مهدی and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحليل ارتعاشات تير تيموشنکو دارای ترک باز لبه ای},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {تیر تیموشنکو، ترک ، فرکانس طبیعی، تحلیل ماتریسی، روش موج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحليل ارتعاشات تير تيموشنکو دارای ترک باز لبه ای
%A صادقیان, مجتبی
%A رضائی فریمانی, مهدی
%A اختراعی طوسی, حمید
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک
%D 2007

[Download]