پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک , 2007-03-22

عنوان : تحليل ارتعاشات تير تيموشنکو دارای ترک باز لبه ای ( تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای )

نویسندگان: حمید اختراعی طوسی , مهدی رضائی فریمانی , مجتبی صادقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که یک موج تغییر شکل در داخل تیر منتشر شود وجود هر ناپیوستگی در مسیر حرکت موج می‌تواند حرکت موج را مختل نماید. از محلی که حرکت موج توسط مانعی محدود شود بخشی از موج انتقال و قسمتی انعکاس می‌یابد. در این مقاله ماتریسهای انتقال و انعکاس برای انواع مختلفی از ناپیوستگی‌‌ها مانند ترک, مرز یا تغییر در سطح مقطع برای یک تیر تیموشنکو تحت بار محوری بدست آمده و از آنها در تحلیل ارتعاشات آزاد تیر استفاده شده است..

کلمات کلیدی

, تیر تیموشنکو, ترک , فرکانس طبیعی, تحلیل ماتریسی, روش موج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102062,
author = {اختراعی طوسی, حمید and رضائی فریمانی, مهدی and صادقیان, مجتبی},
title = {تحليل ارتعاشات تير تيموشنکو دارای ترک باز لبه ای},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیر تیموشنکو، ترک ، فرکانس طبیعی، تحلیل ماتریسی، روش موج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحليل ارتعاشات تير تيموشنکو دارای ترک باز لبه ای
%A اختراعی طوسی, حمید
%A رضائی فریمانی, مهدی
%A صادقیان, مجتبی
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک
%D 2007

[Download]