نخستین همایش ملی فناوری‌های نوین در صنایع نفت و گاز , 2011-03-03

عنوان : ( بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته )

نویسندگان: مسعود رحیمی پناه , مجید بنی ادم , سیدحسین نوعی باغبان , مجید مهدویان , احمد امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مطالعه تاثیر توابع دمایی مختلف اعمال شده به پوسته بر بازیابی هیدروژن و میزان تبدیل منوکسید کربن در واکنش شیفت آب-گاز(WGS)، رآکتور غشایی پالادیمی به صورت یک بعدی و غیر همدما شبیه‌سازی شده است. پس از ارزیابی مدل با داده‌های تجربی موجود، توابع دمایی با شیب‌های مختلف برای گرمایش و سرمایش رآکتور انتخاب شده و سپس در شرایط مختلف، بازیابی هیدروژن و میزان تبدیل منوکسید کربن تعیین شده است. مطابق با نتایج به دست آمده بالاترین بازیابی هیدروژن در حالت سرمایش پوسته با شیب کم به دست می‌آید. در حالیکه حداکثر تبدیل منوکسید کربن زمانی حاصل می‌‌گردد که گرمایش پوسته با شیب زیاد انجام شود.

کلمات کلیدی

, رآکتور غشایی, واکنش شیفت آب- گاز, شبیه‌ سازی, اثرات حرارتی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020629,
author = {رحیمی پناه, مسعود and بنی ادم, مجید and نوعی باغبان, سیدحسین and مجید مهدویان and امیری, احمد},
title = {بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته},
booktitle = {نخستین همایش ملی فناوری‌های نوین در صنایع نفت و گاز},
year = {2011},
location = {امیدیه, ايران},
keywords = {رآکتور غشایی، واکنش شیفت آب- گاز، شبیه‌ سازی، اثرات حرارتی، هیدروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته
%A رحیمی پناه, مسعود
%A بنی ادم, مجید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A مجید مهدویان
%A امیری, احمد
%J نخستین همایش ملی فناوری‌های نوین در صنایع نفت و گاز
%D 2011

[Download]