دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی , 2011-02-22

عنوان : ( اثر حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی در خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین محمدی , مریم مقیمی فیض ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی برق یکی از نهاده های مهم مصرفی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد. یارانه های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت های کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می آورد، که دارای آثار گسترده ای می باشد. در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات حذف یارانه برق بر تولید و هزینه در خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در سه سناریوی حذف یکباره، تدریجی و حذف در یک دوره 5 ساله نتایج و آثار حذف یارانه ها مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با حذف یارانه برق شاخص تولید و هزینه تمام بخشهای اقتصادی افزایش می یابد و با افزایش قیمت برق در نتیجه حذف یارانه برق و ثابت ماندن قیمت سایر حاملها، بیشترین رشد تولید مربوط به بخش برق است، در صورتی که با حذف یارانه تمام حاملهای انرژی بیشترین شاخص تولید مربوطه به بخش های سوخت و حمل و نقل است.

کلمات کلیدی

, یارانه برق, تولید, هزینه, مدل تعادل عمومی قابل محاسبه, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020640,
author = {محمدی, حسین and مقیمی فیض ابادی, مریم},
title = {اثر حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی در خراسان رضوی},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {یارانه برق، تولید، هزینه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی در خراسان رضوی
%A محمدی, حسین
%A مقیمی فیض ابادی, مریم
%J دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
%D 2011

[Download]