چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-11-02

عنوان : ( بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد )

نویسندگان: سیدمحمد موسوی مداح , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سلمه افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد

کلمات کلیدی

, نشست زمین, لوله جدار؛ دانه بندی خاک؛ افت سطح آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020646,
author = {موسوی مداح, سیدمحمد and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and سلمه افشار},
title = {بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشست زمین، لوله جدار؛ دانه بندی خاک؛ افت سطح آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A سلمه افشار
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
%D 2010

[Download]