آمایش سرزمین, دوره (3), شماره (4), سال (2011-11) , صفحات (23-43)

عنوان : ( نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایندهای گوناگون صنعتی همراه با تولیدات متنوع و گسترده‌ی مواد و ترکیبات، آلودگی‌های متعددی را برای بشر ایجاد می نماید، به طوری که شناسایی آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی به ویژه در قسمت منابع آب ضرورت پیدا کرده است. هدف از تحقیق در این مقاله برآورد نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلودگی آب با استفاده از شاخص بار آلودگی در محدوده‌ی اثر‌گذار بر منابع آب شهر سبزوار و رتبه‌بندی آن‌ها از نظر آلودگی می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و داده‌های تحقیق با استفاده از روش‌های میدانی گردآوری اطلاعات جمع‌آوری شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به وجود ازت فراوان در آلاینده‌های موجود در منابع آب منطقه از شاخص بار آلودگی ازت در برآورد حجم آلایندگی واحدهای صنعتی استفاده شود. یافته‌ها نشان داد میزان آلودگی ناشی از بار ازت واحدهای صنعتی منطقه در سال 1387 برابر 23 تن می‌باشد، که واحدهای چرم‌سازی با حدود 45 درصد بیشترین نقش را داشته‌اند. با توجه به یافته‌ها، طرح جداسازی فاضلاب‌های صنعتی از فاضلاب شهری و تصفیة جداگانه‌ی آن به همراه راه‌اندازی شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در واحدهای صنعتی در محدودة شهر سبزوار، شهرک صنعتی و سایر صنایع در محدوده‌ی مورد مطالعه پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, بار آلودگی, شهرک صنعتی, کوره آجرپزی, فاضلاب صنعتی, فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020691,
author = {عنابستانی, علی اکبر and قربانی, محمد},
title = {نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی},
journal = {آمایش سرزمین},
year = {2011},
volume = {3},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-7047},
pages = {23--43},
numpages = {20},
keywords = {بار آلودگی، شهرک صنعتی، کوره آجرپزی، فاضلاب صنعتی، فاضلاب انسانی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A قربانی, محمد
%J آمایش سرزمین
%@ 2008-7047
%D 2011

[Download]