پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (5), شماره (18), سال (2010-6) , صفحات (7-27)

عنوان : ( ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی , مهسا ادیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علوم سیاسی در ایران با این انتقاد روبرو بوده است که با عمل فاصله بسیار دارد، بومی نشده و جایگاه مناسب خود را نیافته است. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل عمده‌ی ضعف پژوهش در علوم سیاسی در کشورمان عدم توجه جدی به امر «نقد» باشد. هدف از این تحقیق بررسی جایگاه نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران است و بدین منظور، مجلات تخصصی علوم سیاسی مورد بررسی میدانی قرار گرفته‌اند. در همین راستا، گونه‌های مختلف نقد دسته‌بندی شده و طی یک بررسی کمّی تعداد و حجم آثار اختصاص یافته به نقد در مقایسه با کل آثار سنجیده شده‌اند. برای شناخت بهتر جایگاه نقد در پژوهش علوم سیاسی، یافته‌های مربوط به مطالب انتقادی در مجلات تخصصی علوم سیاسی با یافته‌های مشابه در گزیده‌ای از مجلات رشته‌ی ادبیات (که رشته‌ای بومی به شمار می‌آید و سنت دیرپایی از نقد در آن جریان دارد) مقایسه گشته‌اند. آمارها نشان می‌دهند که 2/8 درصد عناوین و 5/4 درصد حجم مطالب منتشر شده در مجلات پژوهشی علوم سیاسی به مطالب انتقادی اختصاص دارند که از ارقام مشابه در مجلات رشته‌ی ادبیات اندکی مطلوب‌تر است، اما ضعف سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران را آشکار می‌سازد. به‌علاوه، بررسی گونه‌های مختلف نقد در مجلات پژوهشی علوم سیاسی نشان می‌دهد که 91 درصد تعداد و 84 درصد حجم مطالب انتقادی، «نقد کتاب» بوده‌اند. ارقام مشابه در رشته‌ی ادبیات مشخص می‌کند مجلات این رشته بیش از مجلات علوم سیاسی به سایر گونه‌های نقد توجه مبذول می‌دارند.

کلمات کلیدی

, علوم سیاسی, ادبیات, پژوهش, نقد, نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020693,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی and مهسا ادیبی},
title = {ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {18},
month = {June},
issn = {1735-790X},
pages = {7--27},
numpages = {20},
keywords = {علوم سیاسی، ادبیات، پژوهش، نقد، نقد کتاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A مهسا ادیبی
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2010

[Download]