دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26

عنوان : ( آسیب شناسی دوره های فارسی آموزی و دانش افزایی زبان فارسی و ارائه چند راهکار )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسیب شناسی دوره های فارسی آموزی و دانش افزایی زبان فارسی و ارائه چند راهکار

کلمات کلیدی

, فارسی آموزی, دانش افزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020694,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {آسیب شناسی دوره های فارسی آموزی و دانش افزایی زبان فارسی و ارائه چند راهکار},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فارسی آموزی; دانش افزایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی دوره های فارسی آموزی و دانش افزایی زبان فارسی و ارائه چند راهکار
%A مهدوی, محمدجواد
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]