هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه مرگ پیتیومی گیاهچه خیار )

نویسندگان: فاطمه صفری اصل , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه بیماری مرگ گیاهچه خیاردر اثر قارچ پیتیوم مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان رشد Bacillus subtillis در محیط کشت های مورد استفاده وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کربن ونیتروژن, Bacillus subtillis , مرگ پیتیومی, گیاهچه , خیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020704,
author = {صفری اصل, فاطمه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ},
title = {تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه مرگ پیتیومی گیاهچه خیار},
booktitle = {هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کربن ونیتروژن، Bacillus subtillis ، مرگ پیتیومی، گیاهچه ،خیار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه مرگ پیتیومی گیاهچه خیار
%A صفری اصل, فاطمه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%J هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]