عدالت و سیاست , 2010-10-13

عنوان : ( جامعه‌گرایی و مسئله عدالت )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب جامعه‌گرایی در بستر نابسامانی‌هایی پدید آمد که جامعه لیبرالی از آن رنج می‌برد. سست شدن پیوندهای اجتماعی و بویژه نهاد خانواده، افزایش نرخ جرم و نیز فزونی شکاف طبقاتی از این جمله‌اند. جامعه‌گرایان ریشه این بحران‌ها را در نگرش اخلاقی لیبرالی و بویژه نگرش سیاسی حاکم بر جوامع لیبرال می‌دانند که آن هم به نوبه خود ریشه در فردگرایی فلسفی حاکم بر لیبرالیسم دارد. در برابر، جامعه‌گرایان معتقدند که درک صحیح از هویت انسانی و وابستگی آن به جوامعی که ما عضو آنهاییم نگرشی مقبول‌تر از ارزش این جوامع و پیوندهای جمعی ارائه می‌کند. یکی از انتقادات عمده جامعه‌گرایان بر لیبرالیسم آن است که لیبرال‌ها ارزش ذاتی عدالت را نادیده می‌انگارند و حداکثر آن که منزلتی ابزاری برای آن قائلند. در این مقاله نقد جامعه‌گرایان بر تلقی لیبرال‌ها از امر عدالت و جایگزینی که برای آن مطرح می‌کنند مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, عدالت, لیبرالیسم, جامعه‌گرایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020738,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {جامعه‌گرایی و مسئله عدالت},
booktitle = {عدالت و سیاست},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدالت، لیبرالیسم، جامعه‌گرایی، فردگرایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جامعه‌گرایی و مسئله عدالت
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J عدالت و سیاست
%D 2010

[Download]