پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (3), شماره (5), سال (2010-3) , صفحات (33-52)

عنوان : ( اثر اشتباه در قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه )

نویسندگان: محمدحسن حائری , زینب قدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشتباه در قراردادها یکی از عیوب اراده از مواردی است مه به ویژه در حقوق جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما در منابع فقهی، به رغم مطرح شدن آن در ابواب مختلف فقهی، نمی توان در باره آن مبحثی مستقل و منسجم را مشاهده کرد. در این مقاله ، مبحث اشتباه و اثر آن در قراردادها از نگاه حقوق و فقه در حد مجال، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با این نتیجه که اشتباه، گاه موجب بطلان و گاه موجب خیار فسخ ودر بعضی از موارد نیز بی اثر می باشد، مقاله به پایان رسیده است.

کلمات کلیدی

, اشتباه , عیب , اراده , قصد , رضا ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020739,
author = {حائری, محمدحسن and قدسی, زینب},
title = {اثر اشتباه در قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه},
journal = {پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {2008-2436},
pages = {33--52},
numpages = {19},
keywords = {اشتباه - عیب - اراده - قصد - رضا - طلب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اشتباه در قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
%A حائری, محمدحسن
%A قدسی, زینب
%J پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2008-2436
%D 2010

[Download]