پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2010-09-15

عنوان : ( ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به تجزیه و تحلیل ابعاد و نقد شیوة تصحیح ادیب و اهمیت شروح و توضیحات وی بر تاریخ بیهقی پرداخته و جایگاه او را در میان مصححان و شارحان تاریخ بیهقی مشخص کرده است.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, ادیب پیشاوری, تصحیح و شرح و حواشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020744,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تاریخ بیهقی، ادیب پیشاوری، تصحیح و شرح و حواشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2010

[Download]