بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین , 2011-02-15

عنوان : ( تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران) )

نویسندگان: محمد جوانبخت , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , خسرو خسرو تهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)

کلمات کلیدی

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020759,
author = {محمد جوانبخت and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and خسرو خسرو تهرانی},
title = {تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)},
booktitle = {بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)
%A محمد جوانبخت
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A خسرو خسرو تهرانی
%J بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
%D 2011

[Download]