وقف در بازار سرمایه , 2006-03-02

عنوان : ( بررسی فقهی سرمایه گذاری در وقف )

نویسندگان: محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فقهی سرمایه گذاری در وقف

کلمات کلیدی

فقهی سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020760,
author = {حائری, محمدحسن},
title = {بررسی فقهی سرمایه گذاری در وقف},
booktitle = {وقف در بازار سرمایه},
year = {2006},
location = {قم دانشگاه مقید, ايران},
keywords = {فقهی سرمایه گذاری وقف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فقهی سرمایه گذاری در وقف
%A حائری, محمدحسن
%J وقف در بازار سرمایه
%D 2006

[Download]