علوم حدیث, دوره (55), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (37-60)

عنوان : ( مفهوم شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآن )

نویسندگان: مجتبی نوروزی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قران

کلمات کلیدی

, مفهوم شناسی , موافقت , مخالفت , حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020797,
author = {نوروزی, مجتبی and نقی زاده, حسن},
title = {مفهوم شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآن},
journal = {علوم حدیث},
year = {2010},
volume = {55},
number = {1},
month = {June},
issn = {1561-0098},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {مفهوم شناسی - موافقت - مخالفت - حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآن
%A نوروزی, مجتبی
%A نقی زاده, حسن
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2010

[Download]