علوم و فنون باغبانی ایران, سال (2006-5)

عنوان : ( تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته )

نویسندگان: حمید حسن پور , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته

کلمات کلیدی

تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102080,
author = {حسن پور, حمید and داوری نژاد, غلامحسین and عزیزی ارانی, مجید and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2006},
month = {May},
issn = {1680-7154},
keywords = {تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته
%A حسن پور, حمید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2006

[Download]