چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولید گاز سیلاش یونجه )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان , حجت قلی زاده نیولوئی , عطیه بهلولی قائن , عطیه رحیمی , رضا صدیقی وثاق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولیذ گاز سیلاش یونجه

کلمات کلیدی

, سیلاژ یونجه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020835,
author = {ناصریان, عباسعلی and قلی زاده نیولوئی, حجت and بهلولی قائن, عطیه and رحیمی, عطیه and صدیقی وثاق, رضا},
title = {اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولید گاز سیلاش یونجه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {سیلاژ یونجه، ساکارز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولید گاز سیلاش یونجه
%A ناصریان, عباسعلی
%A قلی زاده نیولوئی, حجت
%A بهلولی قائن, عطیه
%A رحیمی, عطیه
%A صدیقی وثاق, رضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]