چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان , حجت قلی زاده نیولوئی , عطیه بهلولی قائن , عطیه رحیمی , رضا صدیقی وثاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه

کلمات کلیدی

, سیلوی یونجه, سیلاژ ذرت, خصوصیات فیزیکی و تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020844,
author = {ناصریان, عباسعلی and قلی زاده نیولوئی, حجت and بهلولی قائن, عطیه and رحیمی, عطیه and صدیقی وثاق, رضا},
title = {تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیلوی یونجه، سیلاژ ذرت، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه
%A ناصریان, عباسعلی
%A قلی زاده نیولوئی, حجت
%A بهلولی قائن, عطیه
%A رحیمی, عطیه
%A صدیقی وثاق, رضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]