همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی , 2010-06-24

عنوان : ( رویکرد نرم افزارگرایانه در سیاست منطقه ای آمریکا و تاثیر آن بر انسجام میان کشور های اسلامی )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی پایان جنگ سرد و بروز رویکرد جدید نرم افزاری در عرصه ی سیاست خارجی آمریکا، بخش مهمی از این رویکرد متوجه جوامع اسلامی گردید. با توجه به نوع خاص هدف گذاری در رویکرد مزبور که متوجه منابع فرهنگی و اجتماعی جوامع می باشد، آمریکا از فرصت خاصی برای اثرگذاری بر سطح انسجام میان جوامع اسلامی برخوردار خواهد شد.

کلمات کلیدی

, قدرت نرم, سیاست نرم افزاری آمریکا, جهان اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020851,
author = {کیوان حسینی, اصغر},
title = {رویکرد نرم افزارگرایانه در سیاست منطقه ای آمریکا و تاثیر آن بر انسجام میان کشور های اسلامی},
booktitle = {همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی},
year = {2010},
location = {لرستان, ايران},
keywords = {قدرت نرم، سیاست نرم افزاری آمریکا، جهان اسلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد نرم افزارگرایانه در سیاست منطقه ای آمریکا و تاثیر آن بر انسجام میان کشور های اسلامی
%A کیوان حسینی, اصغر
%J همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی
%D 2010

[Download]