سمپوزیوم فولاد 89 , 2011-03-01

عنوان : ( تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی )

نویسندگان: اکرم صالحی , علیرضا کیانی رشید , سمانه سفیدمو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تحقیقات فراوانی که انجام شده است ، مکانیزم های بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها در چدنها و بویژه گرافیت های کروی ارائه شده است. در این تحقیق با ریخته گری چدن نشکن در قالب پله ای شکل تاثیر مقاطع مختلف بر اندازه ، شکل ، نحوه توزیع و به ویژه ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ تونلی روبشی(STM )و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) بررسی ، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر سطح مقطع و به عبارتی با تغییر سرعت سرد کردن تغییرات جدی در همه این پارامترها ایجاد می شود.

کلمات کلیدی

, چدن نشکن, ریزساختار, میکروسکوپی الکترونی, گرافیت کروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020870,
author = {صالحی, اکرم and کیانی رشید, علیرضا and سفیدمو, سمانه},
title = {تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی},
booktitle = {سمپوزیوم فولاد 89},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {چدن نشکن، ریزساختار، میکروسکوپی الکترونی، گرافیت کروی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی
%A صالحی, اکرم
%A کیانی رشید, علیرضا
%A سفیدمو, سمانه
%J سمپوزیوم فولاد 89
%D 2011

[Download]