شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG )

نویسندگان: مریم حیدری خراجی , امیر محمد ملوندی , علیرضا حق پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رایج ترین تومورهای سیستم عصبی مرکزی گلایوما می باشد. گلایوبلاستوما یکی از بدخیم ترین تومورهای مغزی است. با وجود روش های درمانی مختلف مثل جراحی، رادیودرمانی و شیمی درمانی، درمان این تومورچندان موفقیت آمیز نبوده است. حیات این بیماران کمتر از پانزده ماه می باشد و ایجاد روش های درمانی جدید مثل ایمنی درمانی لازم به نظر می رسد. سلول های U87MG سلول های گلایوبلاستومای انسانی می باشند که مدلی برای مطالعات in vitro تومورها و سرطانهای مغز و سیسنم اعصاب مرکزی است که می توان روشهای درمانی جدید برای سلول های سرطانی وسمیت سلولی دارو ها را روی آن ها بررسی کرد. در این مطالعه، سلول های گلایوبلاستومای انسانیU87MG به عنوان مدل مطالعه آزمایشگاهی انتخاب شدند تا میزان بیان ژنهای تعدادی از گیرنده های سیستم ایمنی ذاتی در این سلول ها و تفاوت بیان این ژن ها در سلولهای U87MGوسلول های خون محیطی (PBMC) افراد سالم بررسی شود. در اینجا بیان چندین گیرنده شبه تول (TLRs) از جمله TLR4، TLR2 وCD14 که جزء مهمترین گیرنده های سلولی سیستم ایمنی ذاتی می باشند، بصورت کمی با روش real time quantitative PCR بررسی شد که نتایج آن مورد بحت قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, گلایوبلاستوما, U87MG, گیرنده های شبه تول(TLRs), CD14
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020871,
author = {حیدری خراجی, مریم and ملوندی, امیر محمد and حق پرست, علیرضا},
title = {بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {گلایوبلاستوما، U87MG، گیرنده های شبه تول(TLRs)، CD14},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG
%A حیدری خراجی, مریم
%A ملوندی, امیر محمد
%A حق پرست, علیرضا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]