بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (75-87)

عنوان : ( ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم )

نویسندگان: منیژه صانعی طبس , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله آنتروپی رنی و ویژگی‌هایی از آن بیان شده است . یافتن تابع چگالی که آنتروپی شانون را ماکسیمم می‌نماید وقتی علاوه بر محدودیت تابع چگالی بودن ، محدودیت‌های دیگری نیز داشته باشیم در (1973) توسط کاگان و همکاران مطرح شد. همچنین آنتروپی رنی ماکسیمم، با توجه به محدودیت‌های مشخص علاوه بر تابع چگالی احتمال بودن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و مشخصه‌هایی از آن مفهوم ارائه‌گردیده

کلمات کلیدی

, آنتروپی شانون, آنتروپی تی‌سالیس, آنتروپی ماکسیمم, اندازه‌های اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020877,
author = {صانعی طبس, منیژه and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2010},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-5214},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {آنتروپی شانون، آنتروپی تی‌سالیس، آنتروپی ماکسیمم، اندازه‌های اطلاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم
%A صانعی طبس, منیژه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2010

[Download]