پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی , 2010-11-01

عنوان : ( بحثی در مدیحه سرایی نظامی گنجوی )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی , زهرا روح الامینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بحثی در مورد انواع مدیحه سرایی در پنج گنج نظامی گنجوی پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, مدیحه سرایی, نظامی گنجوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020886,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت and روح الامینی, زهرا},
title = {بحثی در مدیحه سرایی نظامی گنجوی},
booktitle = {پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {مدیحه سرایی، نظامی گنجوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بحثی در مدیحه سرایی نظامی گنجوی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A روح الامینی, زهرا
%J پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی
%D 2010

[Download]