یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید , 2010-10-19

عنوان : ( تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن )

نویسندگان: طاهره ابراهیمی صدرابادی , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن

کلمات کلیدی

, ماده مرکب نانوساختار, پلی اتیلن, مس , خواص الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020899,
author = {ابراهیمی صدرابادی, طاهره and زبرجد, سیدمجتبی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ماده مرکب نانوساختار- پلی اتیلن-مس -خواص الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن
%A ابراهیمی صدرابادی, طاهره
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
%D 2010

[Download]