یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( تحلیل دمایی و نیرویی سنگ زنی خزشی به روش المان محدود )

نویسندگان: علی اکبر اکبری , حمیدرضا فضلی شهری , سعید امیرنژاد آروق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله شبیه سازی نیروهای سنگ زنی و تنش های ایجاد شده در یک قطعه فولادی حین فرآیند سنگ زنی خزشی است. یک مدل دوبعدی با پارامترهای سنگ زنی به روش المان محدود ارائه شده تا نیروهای مماسی عمودی و دماهای ایجاد شده توسط چرخ سنگ را برای یک سری از داده های ورودی پیش بینی نماید.

کلمات کلیدی

, سنگ زنی خزشی, روش المان محدود, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020952,
author = {اکبری, علی اکبر and فضلی شهری, حمیدرضا and امیرنژاد آروق, سعید},
title = {تحلیل دمایی و نیرویی سنگ زنی خزشی به روش المان محدود},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سنگ زنی خزشی، روش المان محدود، مدل حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دمایی و نیرویی سنگ زنی خزشی به روش المان محدود
%A اکبری, علی اکبر
%A فضلی شهری, حمیدرضا
%A امیرنژاد آروق, سعید
%J یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]