علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (2), سال (2010-5) , صفحات (155-168)

عنوان : ( بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستان )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهم‌ترین مشخصه‌های اقلیمی هر منطقه مقدار بارندگی است. این مشخصه اقلیمی از متغیرترین پارامترهای اقلیمی است که بر منابع آب یک منطقه نیز به‌طور جدی تأثیرگزار است. در مواردی ممکن است تغییرات موجود در بارندگی یک منطقه به تغییر در روند وقوع بارندگی تبدیل شده و باعث شود که بتدریج بارندگی یک منطقه در طول زمان کاهش و یا افزایش یابد. به منظور بررسی وجود روند در یک سری زمانی، روش‌های آماری پارامتری یا غیرپارامتری متعددی وجود دارد. در این پژوهش برای بررسی روند تغییرات درازمدت بارندگی ماهانه، فصلی و سالانه در مناطق کم باران استان گلستان از دو آزمون کمترین مربعات خطا و والد- وولفوتیز استفاده شد. به این منظور تعدادی از ایستگاه‌های باران‌سنجی در سطح شمال استان گلستان که تا پایان سال آبی 86-1385 حداقل 30 سال آمار ثبت شده بارندگی داشتند، انتخاب شدند. آنگاه با به‌کارگیری دو روش بالا وجود یا عدم وجود روند در مقادیر بارندگی این ایستگاه‌ها بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که به طور کلی هر سه حالت ایستا، روند مثبت و منفی در ایستگاه‌ها وجود دارد که براساس آزمون کمترین مربعات خطا در تعداد بیشتری از ایستگاه‌ها در سطح 95 درصد روند افزایش بارندگی به‌چشم می‌خورد. علاوه بر این در تعدادی از ایستگاه‌ها، بارندگی فصل پاییز روند افزایشی و بارندگی فصل زمستان روند کاهشی از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, بارندگی, روند, آزمون کمترین مربعات خطا, آزمون والد و ولفوتیز, مناطق نیمه خشک, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020959,
author = {مساعدی, ابوالفضل and معصومه عیوضی and مهدی مفتاح هلقی and موسی حسام},
title = {بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {2},
month = {May},
issn = {1028-3099},
pages = {155--168},
numpages = {13},
keywords = {بارندگی، روند، آزمون کمترین مربعات خطا، آزمون والد و ولفوتیز،مناطق نیمه خشک، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستان
%A مساعدی, ابوالفضل
%A معصومه عیوضی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A موسی حسام
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]