فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (89-99)

عنوان : ( شناسایی و پیش بینی تعدادی از خصوصیات خشکسالی های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و پیش بینی تعدادی از خصوصیات خشکسالی های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف

کلمات کلیدی

, خصوصیات خشکسالی, احتمال ماندگاری, متوسط زمان تداوم, فراوانی نسبی, زنجیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020967,
author = {مساعدی, ابوالفضل and معصومه عیوضی},
title = {شناسایی و پیش بینی تعدادی از خصوصیات خشکسالی های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7446},
pages = {89--99},
numpages = {10},
keywords = {خصوصیات خشکسالی، احتمال ماندگاری، متوسط زمان تداوم، فراوانی نسبی،زنجیره مارکف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و پیش بینی تعدادی از خصوصیات خشکسالی های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف
%A مساعدی, ابوالفضل
%A معصومه عیوضی
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]