علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (5), سال (2007-12) , صفحات (146-157)

عنوان : ( بررسی خشکسالی و روند وقوع آن در ارومیه )

نویسندگان: نبی خلیلی اقدم , ابوالفضل مساعدی , ناصر لطیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی است که در همه شرایط آب و هوایی و در نقاط مختلف کره زمین حادث می شود. به رغم خساراتی که پدیده خشکسالی به کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب، محیط زیست و... وارد می نماید، ابعاد این پدیده هنوز به خوبی شناخته نشده است. تحقیق مورد نظر به منظور بررسی پدیده خشکسالی و روند وقوع آن در ارومیه انجام شده است. به این منظور از آمار بارندگی ماهیانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه برای یک دوره آماری 40 ساله استفاده گردیده است. پریودهای زمانی که وقوع خشکسالی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است، شامل 22 پریود می باشد که از آن جمله می توان به پریودهای ماهیانه، فصلی و سالیانه اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره آماری در همه پریودها، خشکسالی و ترسالی با شدت های متفاوت مشاهده شده است، ضمن اینکه در برخی از زمان ها شرایط در حد نرمال و یا نزدیک آن بوده است. هر چه پریود مورد بررسی طولانی تر باشد (به عنوان مثال، پریود سالانه)، ضریب تغییرات بارندگی، در آن کمتر می باشد. در عوض، هر چه پریود مورد بررسی کوتاه تر باشد (به عنوان مثال، پریود ماهانه) ضریب تغییرات بارندگی در آن بیشتر است. بیشترین دامنه تغییرات بارندگی مربوط به ماه های جولای و اگوست می باشد، ضمن آنکه ضریب تغییرات مقادیر بارندگی در پریود سالانه از سایر پریودها کمتر است. در ضمن عموما هر 11 سال (به طور متوسط در هر 10 تا 12 سال)،‌ یک خشکسالی و یا ترسالی شدید یا نسبتا شدید در منطقه مورد نظر مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, ضریب تغییرات بارندگی, نوسانات بارندگی, ارومیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020969,
author = {نبی خلیلی اقدم and مساعدی, ابوالفضل and ناصر لطیفی},
title = {بررسی خشکسالی و روند وقوع آن در ارومیه},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {14},
number = {5},
month = {December},
issn = {1028-3099},
pages = {146--157},
numpages = {11},
keywords = {خشکسالی، ضریب تغییرات بارندگی، نوسانات بارندگی، ارومیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خشکسالی و روند وقوع آن در ارومیه
%A نبی خلیلی اقدم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A ناصر لطیفی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]