نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2010-05-11

عنوان : ( ارزیابی و واسنجی روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در سه نمونه اقلیمی ایران. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد قبایی سوق , موسی حسام , ابوطالب هزارجریبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تبخیر و تعرق یکی از

کلمات کلیدی

تبخیر و تعرق پتانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020998,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد قبایی سوق and موسی حسام and ابوطالب هزارجریبی},
title = {ارزیابی و واسنجی روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در سه نمونه اقلیمی ایران.},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق پتانسیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و واسنجی روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در سه نمونه اقلیمی ایران.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبایی سوق
%A موسی حسام
%A ابوطالب هزارجریبی
%J نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2010

[Download]