دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یک پدیده تکراری از حوادث اقلیمی می‌باشد که در هر نوع اقلیمی رخ می‌دهد. در این تحقیق به منظور پایش و سنجش خشکسالی در هر منطقه از روش‌های درون‌یابی قطعی (RBF, GPI, IDW) و زمین آماری (Kriging) استفاده شد. با ارزیابی نتایج بدست آمده نشان داده شد که روش‌های زمین‌آماری نسبت به روش‌های قطعی برتر می‌باشند. سپس با ترسیم وسعت و گستره خشکسالی‌ها مشخص گردید که در طی 25سال گذشته به طور متوسط در هر سال 13درصد استان تحت پوشش طبقات مختلف خشکسالی می‌باشد. ضمن اینکه خشکسالی بیشتر در مناطق شمال و غرب استان دیده شده است. ...

کلمات کلیدی

, خشکسالی, درون‌یابی, زمین‌آمار, Kriging. RBF. GPI. IDW
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021000,
author = {مساعدی, ابوالفضل and معصومه عیوضی and مهدی مفتاح هلقی and موسی حسام},
title = {مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان.},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی، درون‌یابی، زمین‌آمار، Kriging. RBF. GPI. IDW},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A معصومه عیوضی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A موسی حسام
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]