دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2010-02-08

عنوان : ( ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی: رودخانه اترک استان گلستان). )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , مهدی مفتاح هلقی , امیر احمد دهقانی , مجتبی خوش روش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معمولا انتقال جریان در مسیر رودخانه همراه با فرسایش و رسوبگذاری است.

کلمات کلیدی

بار معلق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021001,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد ابراهیم زنگانه and مهدی مفتاح هلقی and امیر احمد دهقانی and مجتبی خوش روش},
title = {ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی: رودخانه اترک استان گلستان).},
booktitle = {دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بار معلق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی: رودخانه اترک استان گلستان).
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیر احمد دهقانی
%A مجتبی خوش روش
%J دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2010

[Download]