دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( ارزیابی عوامل موثر بر خشکسالی در سیستان )

نویسندگان: مریم کریمی نظر , ابوالفضل مساعدی , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل اسکالوگرام بر اساس دوازده عامل جوی در طی یک دوره آماری 12ساله، میزان شدت خشکسالی برای منطقه زابل که در سال‌های گذشته متحمل خشکسالی شدیدی بوده تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهند که همیشه کم‌ بارش‌ترین سال مصادف با شدیدترین خشکسالی نمی‌تواند باشد و نقش عوامل دیگر نیز در این میان موثر خواهد بود. نتیجه این تحقیق بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه زابل نشان دهنده وقوع شدیدترین خشکسالی در سال 1380 بوده و مرطوب‌ترین سال 1376 می‌باشد. همچنین درجه حرارت و تبخیر و تعرق از مهمترین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی در منطقه می‌باشند.

کلمات کلیدی

خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021002,
author = {مریم کریمی نظر and مساعدی, ابوالفضل and علیرضا مقدم نیا},
title = {ارزیابی عوامل موثر بر خشکسالی در سیستان},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عوامل موثر بر خشکسالی در سیستان
%A مریم کریمی نظر
%A مساعدی, ابوالفضل
%A علیرضا مقدم نیا
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]