دومین کنفرانس شهر الکترونیکی , 2009-05-24

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکت صنایع غذایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: احمد شعرباف عیدگاهی , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در شرکت های صنایع غذایی استان خراسان رضوی در استان موفق از بازاریابی اینترنتی می باشد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی, بازاریابی اینترنتی, موفقیت بازاریابی اینترنتی, عوامل کلیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021007,
author = {شعرباف عیدگاهی, احمد and مرتضوی, سعید},
title = {شناسایی عوامل موثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکت صنایع غذایی استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین کنفرانس شهر الکترونیکی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، موفقیت بازاریابی اینترنتی، عوامل کلیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل موثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکت صنایع غذایی استان خراسان رضوی
%A شعرباف عیدگاهی, احمد
%A مرتضوی, سعید
%J دومین کنفرانس شهر الکترونیکی
%D 2009

[Download]